Öppen bok 48

Öppen bok 48

 

Anteckningar från den 12 juli 2016

 

De som kom till Vitviken denna sommarkväll var:

Lennart Andersson, Hans Arweson, Margit Arweson, Ingrid Bergenblad, Gunilla Carlson, Jan Carlson, Ulla Carlson; Inga Ekengren, Leif Ekengren, Lars-Ulle Gadefors, Consuelo Griggio, Thomas Kuhn, Gunnel Jakobsson, Bengt Karlsson, Åsa Karlsson, Lotta Landerholm, Gerhard Schultze, Heidi Schultze och Lilly Vävare.

Gunilla hälsade alla välkomna och frågade vad man tyckte om skrift nr 3. Alla tyckte att den var trevlig och tilltalande. Lennart tyckte dock att bilden av Harald Björklund borde ha varit på pärmens framsida och inte som nu på baksidan. Lotta tyckte att delar av skriften innehöll väl mycket fakta och detaljer. Åsa hade haft kontakt med Lars Pettersson (som en av berättelserna i boken handlade om) och han var väldigt nöjd.

När det gällde programmet för presentationen av skriften den 3 juli var alla överens om att det varit lagom långt och väl balanserat. Det hade även märkts på den goda stämningen hos de cirka 115 besökarna i Bygdegården, där ca 95 böcker såldes.

Gunilla berättade också att hon lämnat en bok till Gotlands Tidningar där den recenserats av Ola Sollerman. Gunilla läste upp recensionen, som var mycket positiv, och tyckte att boken var väl läsvärd. De närvarande tyckte att det var en bra reklam för Gothem.

Gunilla konstaterade att nu var det dags att ägna sig åt skrift 4. Den är ju tänkt att behandla näringslivet, där jordbruk, skogsbruk och fiske är de tyngsta delarna, men handelsbodar, båtsmän, spelmän, hantverkare och föreningar med anknytning till näringarna också finns med i planeringen. Vi kunde konstatera att det har påbörjats så mycket att det kommer att kunna fylla skrift 4. Det finns därför inte anledning att försöka hitta nya ämnen att behandla. Det som nu känns viktigt är att hitta bilder som kan illustrera texterna, och vi kunde konstatera att det återigen är angeläget att vi alla letar igenom våra gamla fotografier och försöker att få vänner och bekanta att också inventera sina fotosamlingar och leta fram bilder som kan vara intressanta.

Lennart hade med sig en inspelning där Harald Björklund berättade om namn på vägar och platser framför allt i Hangreby, som vi lyssnade på. Vi bestämde att vi skulle ta fram de gamla kartor där vi för några år sedan lade in namn på vägar och platser för att försöka hitta något sätt att redovisa dessa.

Sockenföreningen vill att vi skall hjälpa till att sälja boken på Gothemdagen den 16 juli mellan klockan 10 och 15.. Leif och Inga Ekengren ansvarar för försäljning kl 10-11, Jan och Ulla kl 11-12, Gunilla, Lilly och Hasse fyller upp därefter. Hasse har gjort en sammanställning av priset för de olika skrifterna att ha tillgänglig på plats.

Skrift 1          150:-

Skrift 2          180 :-

Skrift 3          200:-

Skrift 1+ skrift 2 + skrift 3     500:-

 

Nästa Öppen Bok möte blir vid Vitviken den 9 augusti klockan 18:00. OBS tiden!

 

Antecknat av
/Jan Carlson