Öppen bok 49

Öppen bok 49

Anteckningar från den 9 augusti 2016

De som kom till Vitviken denna kväll var:

Lennart Andersson, Hans Arweson, Margit Arweson, Bengt Brolin, Gunilla Carlson, Jan Carlson, Ulla Carlson; Inga Ekengren, Leif Ekengren, Lars-Ulle Gadefors, Consuelo Griggio, Astrid Johansson, Thomas Kuhn, Bengt Karlsson, Åsa Karlsson, Lotta Landerholm, Gun-Britt Lövdahl, Leo Lövdahl, Kristina Stobaeus, Nils Stobaeus, Lasse ”Bagarn” Wahlström  och Lilly Vävare.

Gunilla hälsade alla välkomna och konstaterade att vi var 22 deltagare vilket var rekordmånga.

Hon frågade om någon hade fått synpunkter på skrift nr 3. Leif hade fått några kommentarer om väghållningsstenar och efterlyste förslag på hur erhållna synpunkter skulle tas till vara. Alla uppmanades fundera på detta till kommande träffar. Astrid påpekade att i ett bakrecept hade kommit att stå 3 kg jäst i stället för 3 hg.

Leif berättade (som svar på en fråga) att han nu sålt 67 exemplar av skrift 3. Han hade upplevt att många inte hade pengar hemma men att alltfler skaffat Svisch, varför han också skaffat sig möjlighet att ta emot betalning på detta sätt.

Gunilla frågade om vilka arbeten som pågick med skrift 4

  • Hasse har fått en hel del bilder som han håller på att kategorisera och katalogisera
  • Leif har skrivit om åkrar och om Tores traktormuseum
  • Kristina och Nils skriver om deras upprustning och ombyggnad av skomakarhuset med hjälp av bygdens hantverkare
  • Lotta har skrivit statistik om åker och skogsbruk och håller på att bearbeta ett omfattande intervjumaterial om livet på landet
  • Lars-Ulle har skrivit om de båda suderbysbönderna som på 1700-talet reparerat kyrktorn och kyrkspiror runt om på Gotland. Framöver skall diskuteras om texten passar bäst bland näringar eller gårdarna.
  • Gunilla skall tillsammans med Ann-Marie Lindahl skriva om Strandbadet
  • Åsa skriver om Linnéa och Karl-Gustaf Stenström som var de första café-idkarna på Vitvikens badplats

Diskuterades åter önskemål om bilder.

  • Gunilla vill ha bilder från Vitviken av litet äldre årgångar
  • Jan önskar bilder om gårdarna, och visade några exempel på familjebilder och bilder av bostadshus som kan passa som illustrationer till text om gårdar och deras ägare

Lennart spelade upp en intervju med Vera Johansson, som på 1930-talet var medhjälpare till KGE Westberg i hans affär. Hon berättade i intervjun bland annat om den arkeologiska utgrävningen vid Västerbjärs, där man hittade skelettet av en kvinna, som sedan fördes till Fornsalen. Arkeologerna hade haft husrum på övervåningen hos Westberg

Jan berättade litet om hur den tilltagande uppdelningen av gårdar i andra hälften av 1800-talet ibland gjorde det besvärligt att följa gårdarnas ägarlängder.

Nästa Öppen Bok möte blir i Bygdegården den 19 september klockan 18:00.   OBS tiden!

Antecknat av Jan Carlson