Öppen bok 49:2

Öppen bok 49:2

Anteckningar från den 19 september 2016

 

De som kom till Bygdegården denna kväll var:

Lennart Andersson, Hans Arweson, Margit Arweson, Gunilla Carlson, Jan Carlson, Ulla Carlson; Lars-Ulle Gadefors, Gunnel Jakobsson, Astrid Johansson, Åsa Karlsson, Lotta Landerholm, Gun-Britt Lövdahl, Leo Lövdahl, och Lilly Vävare.

 

Gunilla hälsade alla välkomna och informerade om att sockenboksgruppen fått en förfrågan från Gotlands Norra Pastorat om hjälp att inventera gravarna på kyrkogården inför en planerad kulturminnesmärkning av vissa gravar. Det hade visat sig från andra socknar att sockenboksgrupper hade kunnat hjälpa till med sådana inventeringar och därför hade man vänt sig till oss. Basgruppen hade börjat arbeta med detta.

Åsa och Astrid hade med sig tidningsurklipp och fotografier. Detta ledde till många diskussioner och funderingar.

Beträffande skrift nr 4 berättade Lotta att hon nu hade skrivit ca 40 sidor om jordbruk och skogsbruk. Hasse hade tagit kontakt med Gunnar Norrby för att få synpunkter på modernt fiske.

Åsa läste sin berättelse om ”Dei gamble smidu” som vunnit hedersomnämnande i Gutamålsgillets skrivartävling ”Fäi-Jaku präise”. Den väckte stor uppskattning.

Jan berättade om Gothems båda Byordningar och deras betydelse som lagbok vid lokala tvister i socknen, och läste några paragrafer som illustrerade innehållet.

Nästa Öppen Bok möte blir i Bygdegården den 24 oktober klockan 18:00.   OBS tiden!

 

Antecknat av Jan Carlson