Öppen bok 49:3

Öppen bok nr 49(3)

den 34 oktober 2016

De som kommit till Bygdegården den gråa oktoberkvällen var Lilly Vävare, Margit Arweson, Lennart Andersson, Bengt Karlsson, Leo Lövdahl, Gunnel Jakobsson, Astrid Johansson, Gunilla Carlson

På årets sista Öppen bok pratade vi mycket om bilder. Lennart hade med sig en av sina pärmar och i den fanns bland annat flera bilder som kan vara aktuella för jordbruksavsnittet i nästa bok. Vi var lite osäkra på om Hasse hade sett och fotograferat av dem, det får vi ta reda på. Lennart hade också varit i kontakt med Ulf Boman och berättade att han skulle få låna teckningar som hans pappa Konrad, som var en mycket god tecknare, hade ritat. Av Gunvor Ohlander fick vi låna två fina kort, ett med Elsie och Arne Eriksson på badstranden och ett med Gunvor, Ulf och en alldeles speciell ko. Vi tittade också på andra bilder i ett av hennes album.

Lennart berättade också att han hade verser som Mattias Arweson skrev när mejeristen Philip Johansson slutade. Kanske något för mejeri-avsnittet?

Vi diskuterade förslaget till rubrik på nästa bok:  Jordbruk, handel, jakt och fiske. De som var med tyckte den kändes bra.

Vi skall hjälpas åt att sälja våra böcker vid julmarknaden den 3 december. Det fanns också intresse av att vi skall delta vid Gotlands lokala bokmässa i april nästa år.

Astrid visade en anteckningsbok från sin pappa där han bland annat i en skiss av trädgården hade markerat var han planterat olika fruktträd. Vi konstaterade att det var nästan på dagen hundra år sedan några av dem hade planterats.

Gunilla läste en kort berättelse som Lars-Ulle hade skrivit om när ”Vaters-Edvins”  ångsåg och kvarn brann vid Asbro.

Till minne av Harald Björklund har Jaktföreningen ställt upp en bänk med hans namn på Körkrum.

Vi avslutade kvällen utan att ha bestämt datum för nästa Öppen bok, men det blir inte förrän fram på vårkanten.

 

Antecknat av

Gunilla Carlson