Öppen bok 55

Öppen bok 55

Anteckningar från den 2 augusti 2017

De som kom till Vitviken denna kväll var:

Hans Arweson, Margit Arweson, Gunilla Carlson, Jan Carlson, Ulla Carlson; Inga Ekengren, Leif Ekengren, Lars-Ulle Gadefors, Gunnel Jakobsson, Bengt Karlsson, Kristina Stobaeus, Nils Stobaeus och Lilly Vävare.

  1. Gunilla hälsade alla välkomna och frågade de närvarande om synpunkter på skrift nr 4. Alla var överens om att boken var tilltalande och omtyckt av många.  Indelningen i några olika områden bedömdes som lyckad. Hasses utformning av text och bilder fick allas beröm som vanligt.
  1. Vid boksläppet den 2 juli lyckades inte uppspelningen av Arne Mallins inspelning av Olof Blombergs sång och munspel. Nu fick vi alla höra hur den närmare 90-årige Olof Blomberg sjöng och spelade på sitt munspel. Några av de äldsta av de närvarande kunde också berätta att de mindes Olof Blomberg från hans tid som skolvaktmästare och några hade åkt med honom i ”höhäck”.
  2. Jan berättade om Gothems båtsmän, om deras rekrytering, avlöning, torp och tjänstgöring i krigstid. En mera innehållsrik berättelse kommer i skriftlig form i skrift nr 5..
  3. Lilly berättade om hur hennes far Bengt Arweson arbetat som förtroendevald på olika nivåer med att förbättra fiskarnas arbetsförhållanden och med tiden även i kommunalnämnden, landstinget, i kommunalfullmäktige och socialnämnd samt under lång tid även i riksdagen och dess jordbruksutskott. I kommande skrift kommer hennes berättelse i skriftlig form.
  4. Hans berättade att han höll på att skriva om fisket och ”dess uppgång och fall”. 1900-talet var den tid då yrkesfisket i Gothem hade sin viktigaste tid och det kommer han att berätta om i nästa skrift, Troligen kommer någon mera att delta i det skrivarbetet..

 

Nästa Öppen Bok möte blir i Vitviken den 28 augusti klockan 18:00.  

 

Antecknat av

 Jan Carlson