Öppen bok nr 60

Öppen bok nr 60

Anteckningar från den 8 november 2018

Dimman låg tät när vi träffades i Bygdegården: Lars-Ulle Gadefors, Lilly Vävare, Lotta Landerholm, Astrid Johansson, Anders Stenström, Bengt Karlsson och Gunilla Carlson.

Lilly hade pratat med Paul Sandborg och hon hade lovat att hälsa varmt från honom till alla som arbetar med sockenböckerna.

Vi har länge sagt att nästa sockenbok skulle handla om gårdar och ”ställen”. På eftersommaren kom vi i basgruppen fram till att det knappast skulle vara möjligt att hinna få allt färdig till nästa sommar. Samtidigt hade Jan hittat kartongen med ett 50-tal skolkort med namn som Lennart tillsammans med Märta och Axel Lindahl ställde samman till skoljubileet 1997. Skulle vi inte ta hand om dem och försöka ta fram en annan bok till nästa sommar? Efter att ha diskuterat och funderat bestämde vi att göra så. Förutom skolkorten tänker vi oss att Skrift 6 bland annat skall innehålla lite om fiberföreningen, avloppet på Hammarn och gamla namn på vägar och platser.

På våra första Öppen bok pratade vi flera gånger om sådana gamla namn. Gunnar Norrby skaffade några kartor och på ett av mötena hjälptes vi åt att skriva in namn på dem. Lotta har nu lovat att försöka sammanställa materialet på något sätt. Hon hade med sig kartorna och vi försökte svara på hennes frågor, minnas vilka som varit med och tipsa om vilka hon skulle kunna ta kontakt med för komplettering.

Vi har tre brev som skrevs i samband med att husbondesonen Olof Niclas Veström gifte sig med Maria Eugenia Christensdotter 1873 och Gunilla lästa lite ur ett av dem. Breven kommer att finnas med i skrift 6.

Även om det dröjer innan boken om gårdar och ställen blir färdig berättade Lilly om hur vi arbetar vidare och vilka frågor hon stött på.

Vi skall sälja böcker på Julmarknaden och Astrid och Anders lovade också att hjälpa till.

Vi kommer att bjuda in till en Öppen bok under våren, datum återkommer vi med. Tack, Bengt, för kärleksmumsen som du hade med dig och bjöd på.

 

Antecknat av

Gunilla