Sockenföreningen

GOTHEM SOCKENFÖRENING

Gothem sockenförening bildades den 3 Mars 2013 genom en sammanslagning av dåvarande hembygds-bygdegårds-och idrottsföreningar i Gothem.

VERKSAMHET

Ändamålet är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Föreningen ska arbeta för att kunskap och känsla för hembygden hålls vid liv. Att kultur och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla. Viktigt är även att bygdegåren underhålls och bevaras som samlingslokal och central träffpunkt.

Föreningen har också en viktig uppgift i det sociala sammanhanget,

för detta görs bla. Olika marknader under året, träffar vid Jul och Midsommar. Olika samkväm i bygdegården. Fagning och slåtter i Änget. Vad som händer i Gothem går att läsa på gothem.se
Styrelse:  Ordförande – Owe Ronström,, Lena Gardelin – Vice ordförande, Maria Lööw – sekreterare, Consuelo Griggio, Jane Wetterstrand, Tomas Johansson, Emma Jansson., Ole Robertsson – kassör.

Protokoll från årsmötet med Sockenföreningen 2016

Protokoll från årsmötet med Sockenföreningen 2017

Protokoll från årsmötet med Sockenföreningen 2018

Protokoll från årsmötet med Sockenföreningen 2019

Protokoll från årsmötet med Sockenföreningen 2020

Bli medlem i Gothems sockenförening
275:-/år för familj och 175:-/år för enskild medlem, bankgiro 830-2523. Swish: 123 075 25 92