Om badställen i Gothem

Gothem har en lång och låg kustlinje och förstås finns här många möjligheter till bad. Det är ömsom strandängar, ömsom sten och rätt som det är små vikar med sand. Hela tiden ändrar det sig beroende på väder och vind.
Om vi börjar i söder ligger det en rad små bågar in i stranden med sandbotten och klart vatten, men som vid andra förhållanden är övertäckta med släke (en blandning av tång och sjögräs). Här badade förr barnen från Hangreby, och ibland de vuxna. Hade man en båt kunde man ro ut och njuta vid stora sandrev strax under ytan.

Stränder i södra Gothem. De är belägna strax öster om ett område som heter Gaitsvält. Många mindre liknande strandbågar med sand finns längs kustlinjen. Boden som syns i fjärran är Grunnsudden (Se Fiskelägen), 2013

Fortsätter vi sedan mot norr är det ibland betat och med örtrikedom men ibland ganska igenvuxet, som det blir när färre djur går i markerna. Samma förhållande råder ända upp till Botvaldevik, alltså att man rätt som det är kan hitta en liten sandstrand.

Botvaldevik är nu den enda hamnen för yrkesmässigt fiske (Se mer under Sojdsudd – Botvaldevik). Här finns pirar, och från den södra går en badbrygga ner. En fantastisk plats för morgon och kvällsdopp liksom ibland när de stora sandstränderna är fulla med många människor.

Det som sedan följer är vackra betade strandängar tills vi kommer upp till Gothemhammars klapperstenstrand (Se mer om Gothemhammar i Natur + Palissaden på Gothemhammar i Fornlämningar).
Längs hela Hammaren är det stenigt och grunt, men den som vandrat eller cyklat och blivit varm kan ändå gå ut en bit i vattnet för att doppa sig. Du får helt enkelt rulla runt i det grunda, för en sak är förbjuden: Det är att ge sig ut långt och över den pallkant som finns cirka 10 – 50 meter ut. Den syns genom att vågorna bryts där. En pallkant orsakar strömmar i vattnet som är direkt farliga att sugas in i.

När vi passerat Bryggans fiskeläge (Se i Bryggans fiskeläge) och gått en bit till in i bukten brukar sommartid en badstege vara utsatt från en liten stenpir. Det sköts om av boende i området.
Nu fortsätter vi till de två garanterade sandstränderna: Åminne och Vitviken. MEN innan dess ska vi berätta att också Gothemån förr användes för att bada i, åtminstone in på 1940-talet av barnen.

Åminne

Åminne når du via väg 146. Söder ifrån kör du över bron över Gothemån Asbro. Namnet härstammar från den ås som börjar här och går mot söder och öster. Strax efter är infarten till Åminne fritid & havsbad. Väl där kommer du först in i ett skogsområde, sedan strandängar som mynnar ut i en bred och långgrund sandstrand mot havet. Gothemån slingrar sig genom området och mynnar ut i dess norra del.

Sedan mitten av 1960-talet har här byggts och ändrats om för att det ska fungera som ett fritidsområde för människor som vill kunna campa, bo, bada och förnöja sig på ett behagligt sätt i vacker natur. Sandstranden sträcker sig mellan Gothemåns mynning och början av Gothemhammar.

En gångbro går över ån på vägen ner till sandstranden och vid dess slut finns en av de äldre fiskebodarna kvar. Den ligger öster om ån och går att läsa mer om i Fiskelägen, Åminne). Runt om utflödet av Gothemsån finns också möjlighet till att se särskilda fåglar och örter, Se vidare Fåglar och växter.
Här finns en stugby, samt plats för husbilar, husvagnar och tält liksom en lekplats för barnen och en pool.

Åminne havsbad, foto hämtat på www.Guteinfo.se, 2020

För mer information se Skrift 4 sid 167, samt Hemsidan under Äta och Bo

Gothems Strandbad – Vitviken

Till Gothems strandbad färdas vi här mot norr på väg 146, kör förbi Gothemhammar och Åminne, fortsätter en liten bit och svänger av mot höger i ett backkrön. Skyltar finns mot Vitviken som det också kallas.
Du går eller far genom ett vackert skogsområde, på sidorna finns uppställningsplatser för husvagnar och tält, sedan för parkering och så kommer du fram till en minigolfbana och andra byggnader.

Nedanför de gamla vackra tallarna är strandvallar med timjan och vassruggar som prasslar i vinden. Bland dem finns gropar i sanden där du kan breda ut filten, sola, vila, läsa och fika. Fortsätt, och du är nere på stranden som breder ut sig, mot söder fram till Gothemån och mot norr tills den övergår till att bli mer stenig och ligga i Boge socken. Åt öster ser du mot det oändliga havet.

Gothems Strandbad köptes in av Gothems kommun 1939. Vitviken eller Tjälders vik är egentligen namnen på hela bukten med både Åminne och Strandbadet.
Sedan 1939 har mycket hänt här, och det ägs sedan 1950 av Stiftelsen Gothems Strandbad, som förvaltar området. Men en stiftelse kan inte ha medlemmar. Därför bildades Stödföreningen Gothems Strandbads Vänner 1967 som i dagsläget har 710 medlemmar, framförallt boende och sommarboende i Gothem, men också andra som vill stödja verksamheten på olika sätt. Föreningens uppgift är att vårda området, hålla årsmöten och samla medlemmar för ekonomiskt stöd till kostnader för omskötsel av byggnader, strand och skogsparti.

Redan från början togs området om hand för att göra badplatsen trevlig och tillgänglig, först mest för socknens folk men numera också för gästande från övriga Gotland, fastlänningar och dem som kommer längre ifrån. 1957 uppfördes den första kiosken.

Från början av 2000-talet vidtog större förändringar, särskilt under 2008. Toaletter och duschanläggningar liksom ny brunn för att säkra vattnet. Cafébyggnaden anslöts till kommunala vattennätet och hela anläggningen har bundits samman med Åminne avlopps samfällighetsförening, liksom med Gothem Fiber.

Mer information finns i Skrift 4: Vitviken – Gothems Strandbad sid. 153-158 samt Strandbadet under 2000-talet sid. 159-165 + på Hemsidan under Äta och Bo