Agbod

Även om det ibland är lite snårigt så går det att vandra längs stranden från Tangen och söderut till Agbod. Du/ni kommer då till sist att passera Kyrkebingegrunn, Grunn, ute mot öster. Även här betar djur sommartid. Många fåglar häckar här, så var varsam särskilt på vår och försommar. Se vidare Fåglar och Växter.
Enklast att komma hit är att svänga in på vägen mot Storsund Naturreservat och följa Agbodväg ner till haven.

Agbod användes som fiskeläge långt in på 1900-talet, men även här blev då för grunt för att ta emot båtarna som krävdes för dåtida yrkesmässigt fiske. Kvar finns några båtar som används för husbehovsfiske som ligger längs de två bryggorna. Dessutom finns här en rad fiskebodar vända ut mot sjön, samt en liggbod.
Bodarna är placerade på rad mot havet, som de ofta var förr vid gamla fiskelägen. En av dem rymmer en av Gotlands bäst bevarade allmogefiskebåtar.
De som inte hade en bod hörandes till gården kunde övernatta i liggboden när de lagt nät eller långrev för att kunna vara uppe och vittja tidigt på morgonen.
Mellan liggboden och sjön finns en fin grillplats iordninggjord.

Agbod är klassat som Kulturmiljö av riksintresse:
Agbod fiskeläge brukades av gårdarna Kyrkebinge och Gajrvide och ligger ensligt nedanför Storsunds fågelskyddsområde i östra Gothem. Fiskeläget är välbevarat och består av ett tiotal bodar i trä, de flesta från sekelskiftet 1900, men även två äldre bulhus. Här finns också en båtbod med en av Gotlands bäst bevarade stora allmogefiskebåtar.