Åminne

Åminne finns österut strax intill Asbro, bron som går över Gothemån. (Se även Åminne i Badställen samt i Fåglar och Växter). Asbro heter den för att här börjar en ås mot söder och öster, som var än mer hög förr.

Här vid Åminne bedrevs fiske som binäring eller som husbehovsfiske ända in på 1960-talet. Folk från Malmunde, Medebys och Tummungs fiskade och in på 1940-talet hade några båtar sin station här.

En bod finns fortfarande kvar. Den ligger öster om ån, precis när man passerat den nuvarande gångbron, och just före sjön.