Bogrens länning, Nors fjärdbod och Norsbod

Söderut från Agbod finns några fiskelägen som mest utgör rester nu för tiden.

Här går det bra att vandra. Konsten är att ta sig över staketet som hägnar djuren. Det finns lamm och nöt på strandängarna, så även ibland tjurar. De ska vara snälla, men bra att ha koll, medan du går ned mot Hangrebod, nästa större fiskeläge.

I viken som går in söder om Agbod kan resterna av Bogrens länning synas, alltså större stenar som placerats i rader för att en båt tryggt ska kunna dras upp mellan dem.

Ett näs närmar sig och i den norra delen av viken syns resterna av Nors fjärdbo.

Näsar heter den låglänta hammaren som går ut här i sjön och i södra delen syns ganska tydligt fortfarande länningar efter Norsbod.

Söderut syns nu Hangrebod.