Bryggan

Bryggan

När du kört av mot Gothemhammar (se vidare i Natur samt Palissaden på Gothemhammar i Fornlämningar) och kommer du till en vändplan/rondell. Strax efter ligger Bryggans fiskeläge. Fortfarande är en del båtar uppdragna här på stranden.

Fram på 1930-talet fanns många bodar kvar, som mest ett 20-tal. Nu är det en. Den ligger just efter vändplatsen före vägen ut mot Hammaren. Uppgifter finns om att Busarve, Båtare, Fjärdinge, Jusarve, Magnuse, Nybingels, Svalings och Viby hade båtar här från flera parter. Det innebar att 9 av socknens 29 gårdar (inklusive kyrkans) hade Bryggan som utgångspunkt för sitt fiske. Bryggan fungerade bra som fiskeläge ända fram till dess båtarna behövde bli större och mer djupgående för att bli lönsamma. Då gick de inte längre att dra upp på stranden och de krävde en mer skyddad hamn.