Byngnu

Om du tar dig längs vägen längst ut på Gothemhammar (se vidare i Fåglar och växter), då är ett av det viktigaste: OBS: om du kör bil – kör inte vid sidan av vägen, annat än där det finns tydliga platser för det. Klapperstränderna här är formade genom årtusenden och må så förbliva. Njut av utsikten!

Längst ut på Hammaren finns en vik som går in, som sedan fortsätter i ett vattendrag genom ett skogs- och sedan ett strandbetesland. Här i viken låg förr ett litet fiskeläge som hette Byngnu och där fiskade bland annat Nybingels.