Grunnsudden

Det kan gå att vandra från Kläppar till Grunnsudd. Ett alternativ är att du/ni ger er upp igen på den lilla väg som avtagsvägen mot Kläppar fanns på och fortsätter den söderut. En ny stor grind kommer. Den markerar att djur finns på strandängarna och att det är viktigt att stänga efter sig.

Det går att köra ända hit ner genom skog och hagar, och stanna just innan strandlinjen börjar. Rakt fram ligger då Grunnsudden, visst husbehovsfiske fortsätter här.

Går du söderut längs stranden kommer du till Djupån, och där går gränsen mot Norrlanda. Beroende på väder och vind finns här fina sandstränder att bada vid. (Se också i Badställen