Kastar

När du svängt av mot Gothemhammar, ser du ett litet bulhus på höger sida om vägen. Kastar hör till Kyrkebinge och användes framförallt vid idfiske i ån på vårarna. Det var vid den tiden iden började sin resa upp mot Lina myr för att leka. Då bedrevs ett livligt fiske här vid Asbro, alltså bron som leder över landsvägen från Slite.

Fisken bärgades ofta med kass (håv) av dem som hade fiskevatten just här. Men också mer uppströms kunde man få stora fångster av id med metspö och nät.

Men allt förändrades när Lina myr dikades ut under sena 1940-talet och 1950-talet, liksom senare (se mer Lina myr). Sedan dess blev Lina myr en guldgruva för höbärgning och därmed kohållning i socknen, men ganska oduglig som fiskeplats, liksom för flora, fågelvariation och som vattenmagasin. (Se dock Fåglar och Växter)