Kläppar

Om du lyckas trassla dig igenom strandmarken söderut från Hangrebod, så kommer du efter ett tag till Kläppar. Oftast svårt att gå här längs stranden, men likväl ett av socknens gamla fiskelägen.

Ett annat sätt att komma hit, eller i närheten, är att från Hangrebod återvända till Centralen, alltså där asfaltvägen norrifrån tog slut och vägkorsningar vidtog. Kommer du därifrån så tag av till vänster. Efter en kort bit går vägen rakt österut för att sedan åter svänga mot söder. Här, efter en stund, finns en grind (OBS stäng om du öppnar) och en liten väg som går ut till Kläppar.

In på 1930-talet fanns här fem strandbodar, och numera bara en. Gårdarna som fiskade här flyttade verksamheten till Hangrebod. Visst husbehovsfiske utgår även nu härifrån.