Mybbesbod och Tangen

Från Botvaldevik är det ganska oländigt att ta sig söderut längs stranden. Likväl finns här sedan gammal tid två fiskelägen innan vi kommer till Agbod.

De här fiskelägena har hört till gårdarna Medebys, Lilla och Stora Gajrvide liksom Fredvalds.

Vid Mybbesbod finns endast två bodar, och vägen dit går från Kvarnvägen, ett namn som vägen fått genom att det i början av 1900-talet längs med vägen uppfördes två kvarnar och sågar.

Vid Kvarnvägen kommer en skylt ”Medebys” som pekar åt väster. In mot öster går vägen till Mybbesbodar. Den passerar också norra hörnet av Storsunds naturreservat. (Se i Storsund)

Även här nere betar djur på sommaren, alltså: Den grind som öppnas ska stängas.

Tangen går att nå från Mybbesbod, om man följer längs med havet eller längs den väg som leder söderut. Annars får du/ni återgå till Kvarnvägen och åka ett par hundra meter söderut.. Då finns en skylt mot öster där det står ”Spängar 1,5 km”.
Tar du av här mot öster kommer du fram till spången på cirka 150 meter som leder över Storsunds norra del. (Se Spängar) Sedan har det funnits en stig ner för att mjölka på strandängarna eller fiska vid Tangen. Numera är den inte lika upptrampad som förr, men det går att ta sig till Tangens fiskeläge via stig markerad med blå plastband och komma fram till en skogsväg. Gå till höger och du är framme vid Tangen efter cirka 700 meter. ( Se Fiskelägevandringar)
Den sista boden vid Tangen flyttades till Agbod på 1900-talets mitt, men vid förrförra sekelskiftet fanns här sex – sju bodar, alltså en viktig utpost för fisket i socknen.

Det som finns kvar som minner om fiske vid Mybbesbod och Tangen är länningar, alltså stora stenar lagda i dubbla rader och mellan vilka båtar kan dras upp för att ligga säkra.