Sojdesudd – Botvaldevik

Hamnen vid Botvaldevik har funnits länge och finns omnämnd på 1600-talet. Den växte i mitten av 1800-talet till en viktig utskeppningshamn för virke från Gothem och kringliggande socknar. Här fanns skeppshandel och flera sågverk i närheten.

Men hamnen hade fram till dess kallats för Sojdesudd. Här måste alltså ha funnits en plats för att bränna tjära för länge sen. En kalkugn ska också ha legat här, och vidare en vårdkase, liksom ute på Gothemhammar, att bränna vid orostider på 17- och 1800-talen.

Stormarna ryker här ute vid havet och det finns berättat om förlisningar under mitten av 1800-talet. Ön Sildungen utanför kan ge lä, men har också luriga rev såväl i norr som särskilt söderut, som det gäller att undvika. Så sent som i 1900-talets mitt rasade kraftiga stormar och förstörde hela hamnkonstruktionen. Det var sedan som de nya pirarna byggdes.

Här har många yrkesfiskare haft sin bas. Numera finns dock bara ett skepp kvar som har sin hemort här. Utöver henne finns här många båtar för husbehovsfiske, liksom fritid.

Förutom förvaringshus för fisk finns dryga tio strandbodar på rad fortfarande vid hamnen. Dessutom har den södra piren sommartid en badstege och sköna bryggor att sola på. (Se också i Badställen)