Om fornlämningar i Gothem

Människor levde här i Gothem redan för 8 000 år sedan. Det är svindlande!
Rester av deras liv och verksamhet har hittats från och med stenåldern, men mest från bronsåldern. Det finns fornlämningar i form av storhögar/rösen och skeppssättningar på många olika håll i socken särskilt längs vattendrag, som Gothemåns sydöstra sida, liksom vid kusten.

På Riksantikvarieämbetets hemsida, www.RAA.se, kan du under rubriken ”fornsök” hitta en karta som ger dig en bild över fornlämningar i socknen. Nu 2020 är RAÄ i färd att föra över allt till vad de i stället kallar Kulturmiljöregistret (KMR).

Bara ett fåtal av de fornlämningar som finns i Gothem nämns i det följande.
De är ungefär i ordningen från långt förr till närmare tid, numrerade 1 – 6:

Karta över Gothem med fornlämningar som beskrivs i ungefärlig tidsordning som människor brukat platserna

1 Svalings
2 Västerbjärs
3 Storhögar/Bronsåldersrösen
4 Skeppssättning och fornborgar i Boge/Gothem
5 Majsterrojr
6 Palissaden på Gothemhammar

För mer läsning kan rekommenderas Arkeologi på Gotland 2 från 2017 med redaktörer: Paul Wallin och Helene Magnusson-Wallin.
För Svalings och Västerbjers finns också text med litteraturhänvisningar i Matkultur i en Gotländsk strandsocken – Råvaror och traditioner i Gothem från 2019 av Consuelo Griggio och Lotta Landerholm.