Majsterrojr

Majsterrojr – Se kartan i Fornlämningar:

Röset ligger i Gothem (Se också Storhögar/bronsåldersrösen) och det dateras till bronsåldern. Fornborgarna vid Tjelvars grav (Se Tjelvars grav) låg vid vattnet, som gick över den nu uppodlade Mästermyr. De låg i en nordlig bukt av Linaviken. Drygt en kilometer rakt söderut från dem fanns Majsterrojr. RAÄ:s beteckning är Gothem 111:1.
Röset som finns där är 33 meter i diameter och fyra meters höjd. Det ligger där uppe på klinten omgivet av gravfält med två skeppssättningar liksom sex runda stensättningar och bautastenar.
I öster var sundet ut mot havet och nedanför Linaviken med infarten öster ifrån och västerut vidare in på ön. En plats för makt och ceremonier. Var här och känn av historiens vingslag. Ur RAÄ: Fornsök: ”De påstås bl a att på röset skall ha legat en höna och ruvat på guldägg, och att äggen skulle kläckas tre dagar före ´domen´. Vidare har man trott att det funnits stora skatter i röset, vilka ej gått att erhålla då man enligt gammal folktro ej fick tala eller skratta när man sökte dessa skatter. Gravplundrarna blev lurade på många olika sätt. Vid ett tillfälle, då gravplundrarna var vid röset, fick de se en höna som drog på ett stort hölass. Allt såg så roligt ut att gravplundrarna brast i skratt.”

Majsterrojr, 2020