Storhögar/Bronsåldersrösen

Se karta i Fornlämningar:

I Gothem finns gott om bronsåldersrösen/storhögar. Somliga av dem är kämpastora som Majsterrojr och ett annat av de större är lätt att hitta. Det ligger på en kulle som kallas för Blombergs backe. Just när man kört in i Hangreby och till vänster om vägen. Hos RAÄ har det nummer Gothem 41:1, är runt, 29 meter i diameter och 4 meter högt. Flera andra gravfynd ska ligga i närheten.

Rösen liksom skeppssättningar var monumentala byggnader som började tillverkas under bronsåldern. De antas ha utgjort rituella platser under lång tid. Eftersom strandlinjen ändrats ligger de ofta, som här i nutid en bit in i landet, men det här röset låg alltså för dryga 3 000 år sedan vid kustlinjen.

Var med och bygg! Tänk att du baxar stenar hit bit efter bit för att du av ett eller annat skäl måste göra just detta. Eller tänk dig att du är med om en ceremoni för begravning eller annat, och eldar brinner runt omkring. Annars berättades förr att här fanns en höna som värpte guldägg. Barnen fick höra om hönan och andra mystiska saker in på början av 1900-talet. Det gjorde att det alltid var lite otäckt att passera kullen här när de gick från Hangreby och de fem kilometer fram och tillbaka till skolan vid kyrkan.

Röset vid Blombergsbacke, 2020