Svalings

(Hos RAÄ 202:1) – Se karta under Fornlämningar:

Vid Svalings fanns för 8 000 år sedan en höjd, en ö, där människor kunde vistas och skaffa föda medan Ancylussjön låg nedanför. Den låg i inloppet till Linaviken som sträckte sig in i landet (Se mer Lina myr i Natur). Resterna från dessa människor visar att säljakt varit viktig och att de i övrigt livnärde sig som fiskare, jägare och samlare. När Litorinahavet bredde ut sig ungefär tusen år senare sköljdes boplatsen vid Svalings över av grus.

Havet har sedan länge dragit sig tillbaka vartefter landet höjts och grusvallen med fornlämningarna under kan åter ses. Vi kan alltså besöka platsen/ön nu. Det kan kännas magiskt att stå där och försöka föreställa sig mänskligt liv här för 8 000 år sedan. Trots nuvarande klimatförändringar var det varmare då, och i söder och väster fanns inloppet till Linaviken med sött eller bräckt vatten och mot öster bredde det salta havet ut sig.

Svalings, 2018