Kulturbyggnader i Sockenföreningens vård

I Gothem bildades en Hembygdsförening 1982, och ett av de områden de ägnade kraft åt var att ta vara på byggnader i socknen av historiskt värde.

För närvarande är det sju som finns i Gothems Sockenförenings vård, och de presenteras här i den ordning och med de årtal som Hembygdsföreningen började ta hand om dem.

Kulturbyggnader i socknens vård

Läs mer om sockenföreningens kulturbyggnader i Gothems Hembygdsförening i Skrift 3, sid. 18-31.