Fjärdinge änge med bulhus

Fjärdinge änge med bulhus (1982) (Se kartan under Kulturbyggnader)

Fjärdinge änge med Bulhus kom också tidigt i socknens vård. Mer om det finns att läsa under Ängen.
När du svängt av från väg 624 mot Svalings färdas du på Svalingskviar och bron du passerar benämnts olika, som Fornbro eller Fångbro. Cirka 200 meter senare kommer infarten till vänster mot änget.

Hembygdsföreningen började redan 1982 verka för att änget här skulle tas till vara, och hit flyttades också ett gammalt bulhus från gården Fjärdinge. Det är från mitten av 1700-talet och ska ha varit ett bostadshus med en öppen härd. Huset är ganska litet, men säkert levde många inom dess väggar.

Änget sköts av sockenföreningen, liksom bulhus och uthus som behöver underhållas med reparationer och tjärsmörjning.
Sockenföreningen och andra föreningar har fester och sammankomster i Fjärdinge änge, ibland firas också bröllop här.

Bulhuset vid Fjärdinge änge