Prästladugården och museet

Prästladugården och museet (1989 samt 2019) (Se kartan under Kulturbyggnader)

Prästladugården ägs numera av Gothems Sockenförening. Den ligger en liten bit söderut från kyrkan (väg 617). Se också i Om Gothem: Samlingsplatser.

En ladugård har hört till prästgården i Gothem i många hundra år. Den nuvarande är förmodligen byggd mellan 1867 och 1903. Den var i bruk fram till 1944. När Gothems Hembygdsförening bildades 1982 beslutades att man skulle ha en museiförvaltare. Det dröjde dock till 1989 innan Prästladugården började hyras för detta ändamål.

Föremål från gamla tider började ställas in. När gårdar såldes, eller någon dog, så skänktes saker och även gamla dokument. Framförallt är samlingarna från 1900-talet. I mitten av 1990-talet ordnades ett särskilt rum med hyllor och kassaskåp för skriftligt material. Då drogs också el in i vissa delar och fönster och dörrar reparerades.

Under 2000 och 2001 gjordes omfattande renoveringar av ladugården till stor del med resurser och hjälp av socknens folk. Samtidigt gjorde pensionärsförening Blåelden i ordning en bit av den nedre delen till boulebana som brukas varje vecka. Den används också för diverse sockenevenemang som t ex julmarknad.

2018 skulle kyrkan sälja ladugården, och nuvarande sockenförening fick överta den 1 januari 2019. Prästladugården är alltså nu i sockenföreningens ägo. Här finns en rik uppsättning av gamla föremål från jordbruk, fiske, hem och verkstäder samt dokument. Liksom mycket att ta hand om och vårda. Planer finns också att ordna avdelningar för utställningar.

Prästgårdsladugården söder ifrån på väg 617. Bakom ladugården ligger församlingshemmet och kyrkan. Detta och nedan följande foton är från 2019
I östra delen av ladugårdens bottenplan finns boulebanan, som också är samlingsplats för fester och sammankomster i socknen
I ladugårdens östra del finns också prosten Monténs bil från början av 1930
I västra delen av Prästladugårdens ladugård står likbilen som användes in på 1950-talet med hästar förspända
Många gamla redskap finns samlade mellan Monténs bil och likvagnen här på nedre planet
I östra delen av ladugårdsbyggnaden är golvet omlagt, och där finns en utställning om fiske ordnad
Här i denna östa del finns också mycket samlat som har med en boningars vardagsskötsel att göra, liksom skolans och affärens. Här kommer avdelningar att byggas
I den västra delen av ladugårdens övre del så måste golvet läggas om, och därmed också allt ordnas upp