Raskis rökeri

Raskis rökeri (2005) (Se kartan under Kulturbyggnader)

Det här lilla trähuset med rökar byggdes 1963. Då hade Viktor och Maria Raski flyttat till Stora Gajrvide i Gothem. Ursprungligen flydde de under kriget från en liknande gård i Ingermanland och levde cirka 20 år i Uppsalatrakten innan de köpte St. Gajrvide 1:42. Där byggde de upp en rökerinäring.

Det första rökeriet byggdes alltså 1963 och hit går en ängsväg ner. Den börjar på Hangrebygate 200m söder om avtagsvägen mot Storsund och Agbod. Den ligger där som ett minne av att rökning har varit ett av de sätt som människor förr kunde bevara råvaror från slakt och fiske under årets gång. I många av de gamla gårdarna har det funnits en kölnu i brygghuset. Från en eld i nedervåningen gick röken upp genom ett nät, och där ovan fanns det man ville röka. Inte sällan var det malten som skulle användas till dricku (Gotlandsdrickan), men också korv, kött och fisk.

Eldstaden till det här första rökeriet låg utanför husets norra gavel och röken leddes in genom ett rör.
Så småningom uppförde Raskis en större byggnad i cement för en verksamhet som mest var inriktad på lax, men också ål. På den tiden kunde båda arter fortfarande fiskas i Östersjön. Omsättningen var stor med lastbilar som hämtade det som var färdigrökt. I slutet på 1980-talet gick de i pension. Innan dess hade de avslutat de stora leveranserna och traktens bönder hade kunnat få komma dit med skinkor, korvar och lammskånkar för rökning. Nu för tiden ligger ett nybyggt hus på rökeriets plats.
Från 2006 sköts det första rökeriet om av Sockenföreningen.

Det rökeri Raski byggde 1963 och använde tills det större stod klart 1965. 2017

Mer finns att läsa i Rökeriet vid Stora Gajrvide i Skrift 5 sid. 194-198.