Sojdesplatsen i Markalden

Sojdesplatsen i Markalden (1985) (Se kartan under Kulturbyggnader)

Hagen som sojdet ligger i kallas sedan gammalt för Markalden, och är omgiven av ett bandtun. Ingen vet riktigt hur länge tjära framställts här.

I socknen finns rester från cirka 15 sojden och vad man vet är att tjära var en stor exportvara från Gotland inte minst under 17- och 1800-talet. En del av ett sojde finns också restaurerat i Hangreby, längs Brunnskullvägen mot Norrlanda.
Åk väg 617 mot Hangre/Hangreby. När asfalten tar slut efter cirka fem kilometer, ta av till höger på grusvägen och den övergår strax till att bli en skogs/ängsväg. Efter en ganska kort sträcka ligger sojdesplatsen för Vaters och Suders gårdar. In till höger ligger den restaurerade haggvannen (ho i sojdet där tjäran rinner ut) med sitt skyddshus, utmärkt med en liten sten vid vägen.

Sojdet vid Markalden var i bruk in på 1920-talet, och 1985 började Hembygdsföreningen att återställa det, med ärle (botten i en tjärdal), haggvann och en bod. Redan året därpå brändes det för första gången. Det finns filmer inspelade 1991 och en 1998 som väl beskriver arbetet från stubbrytning (det är i gamla tallstubbar mest tjärved finns), smajtning (allt som inte är tjärved rensas bort med yxa), stapling och tändning – med sojdesgubbe som skulle skrämma bort allt trolltyg och se till att det blev en bra bränning.

Sojdet staplas med tjärved 2018. Rören är till för att underlätta tändningen
Sojdesgubben går sin rituella runda innan sojdet tänds, 2018