Gårdsportar

De gotländska gårdsportarna lär vara helt unika i Norden och finns kvar mest på norra ön. Två av dem finns i Gothem
De är uppförda i kalksten och daterade till mitten av 1300-talet. Det var då oåren började med digerdöd och senare anfall från danskarna. Förmodligen hann portarna uppföras innan. I Gothem finns två: Prästgårdsporten samt Kaupungsporten:

Prästgårdsporten ligger vid infarten till prästgården. In på 1800-talet fanns här flera ladugårdar och porten ledde in mellan dessa byggnader:

Den utgörs av ett gotiskt valv, alltså spetsigt i bågen och sedan fyra trappsteg upp till toppavsatsen. Det är rikt utsmyckat, och mer finns att läsa i Skrift 2, sid. 73-75.

Kaupungsporten ligger en bra bit ifrån Prästgårdsporten. (Se kartan under Ringvägen).
När du svängt in på vägen mot Kaupungs strax intill ett rött tegelhus, ligger porten efter cirka 200 meter. Var varsam. Gårdens boningshus ligger strax bakom och där bor människor.

Kaupungs gårdsport ägs numera av Gotlands Fornvänner. Det sägs vara den enklaste av de fem som finns kvar på ön. Den är lik Prästgårdsporten genom att den har ett gotiskt valv och fem trappavsatser upp till krönet. Liksom Prästgårdsporten uppfördes den i mitten av 1300-talet, alltså precis innan digerdöden drog fram över ön och senare danskarna. Förmodligen har här funnits en handelsplats in på 1300-talet, därav namnet ”Kaupungs” (kaupe = köpa på gutamål). Handel var ju en väsentlig del av försörjningen på ön och Kaupungsporten står där som ett minnesmärke från en sådan storhetstid.
Gotlands Fornvänner lät restaurera den 1935.