Kastal och stigluckor

Kommer du från parkeringen vid Hangrebygate ser du genast vid den västra kyrkogårdsmuren ruinerna av en kastal som ska ha byggts på 1100-talet, som försvar mot fientliga angripare. Senare har den fungerat som förvaringsutrymme. Två ingångar finns från östra sidan, varav den ena sitter en bit upp och förmodligen använts vid hot.

Kastalen är byggd i kvadrat med nära nio meters bredd och djup. Murarna närmare två meter breda vid grunden. Höjden lär ursprungligen ha varit 13 meter. Inuti ska det ha funnits sex våningar med springor ut för skjutning. Kanske låg här i Gothems centrala del förr en kultplats för asatrons ritualer. Vid kristnandet i mitten av 1000-talet revs den och en stavkyrka uppfördes. 1130 anses den första stenkyrkan ha byggts här och kastalen kom förmodligen till ungefär samtidigt.

1867 rasade den västra delen av kastalen, men resterna konserverades 1936.

Kyrkogården är medeltida och hade uppåt tre meter höga murar förr, också det som försvarsanläggning. Fyra stigluckor fanns, varar tre är kvar in i våra dagar. De är överbyggda kyrkogårdsingångar, även dessa från tidig medeltid.

Läs också i Gothems kyrka samt Gothems kastal i Skrift 2, sid 14 respektive 58-60.