Klockan i kyrktornet

Kyrkklockan är den största medeltida på Gotland. Den anses vara mycket väl gjuten och en av de klangskönaste medeltidsklockorna i Europa. Ja, vackert låter den både vid ringning och kimbning.

Klockan ska från början varit tillverkad för Alva kyrka, men att det kyrktornets konstruktion var för klen. Den väger närmare 1 200kilo. Tillverkningsåret som står ingjutet är 1374, men tros i stället vara 1474, då klockor från den så kallade Apengeter-gruppen tillverkades.

Nu 2020 rings i kyrkan till helgsmål varje lördagskväll, som inte är helgdag; fem minuters ringning som avslutas med klämtning tre gånger tre gånger. Från 15 maj – 15 september rings det i kyrkan varje morgon klockan åtta och kväll klockan sex. Det är frivilliga i socknen som hjälps åt att ringa enligt ett schema som de gör upp.

Kimbning sker nu för tiden på julafton och midsommarafton klockan tre. Först ringer klockan fem minuter, sedan klättrar en till tre personer upp för branta trappor och stegar ända till klockan. Där fattar de tag i stenar som finns kvarlämnade och slår sedan växelvis med händerna i takt:

Bygdespelmannen Gustaf Johansson kimbar, omkring 1980

Kom till din kyrka, kom till din kyrka, kom till din kyrka och kimba nu,
kom och kimba nu, kom och kimba nu,
kom och kim, kom och kim,
kom och kimba nu.

Det är Åsa Karlsson vid Busarve som har skrivit texten till takten.
Kimbningen pågår i 10 minuter. Sedan rings det åter i fem minuter, och det hela avslutas med klämtning.

Läs gärna vidare i Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder, 1985, av Ingvar Rohr, sid. 112-115, eller Skrift 2, 2015, sid. 55-57. Du kan också söka på nätet efter Kimbning i Gothem kyrka för att få höra.