Prästgården

Prästgårdens bebyggelse härstammar delvis från 1300-talet. Vid sockenstämma 1862 beslutades att en ny mangårdsbyggnad skulle uppföras på den gamla grunden. En del av den finns alltså kvar nu in i vår tid. Osynlig för alla utom dem som bor där.

Foto Ulla Carlson