Bäntebingels änge

Det här änget är litet, men naggande gott. Det ligger något längre västerut än Fjärdinge änge längs vägen mot Vallstena (624) och in till vänster, ganska nära Gothemån. Sedan slutet av 1950-talet har det skötts av dem, som bor vid Bäntebingels, gården mitt emot. Här finns gott om ängsväxter genom våren och sommaren.