Fjärdinge änge

Fjärdinge änge ligger västerut i socknen. Om du kommer från öster på vägen mot Vallstena (väg 624) och svänger in till höger mot Svalings går efter cirka 300 meter en bro över Gothemån. Det är Fornbro eller Fångbro, som den också kallas. Ytterligare 200 meter och en skylt pekar till vänster mot änget.
Markerna här omkring har länge varit ängar och Fjärdinge änge är med bland de cirka 280 hektar gotländska ängar, som ingår i gotländska ängskommitténs registrering av hävdade ängar.
Det här änget är delat i två öppna delar av en lövvast (gräns av en rad lövträd). Änget omgärdas av en vacker bandtun. På vår och sommar är här mängder av växter och blomster.
Tidig vår trivs ramslöken väl.
Fjärdinge änge sköts om med klappning av träd, fagning och slåtter. Allt är arbeten där socknens folk hjälps åt, och de följs av måltider och festlighet.

Sedan många år hålls en kulturafton i änget med sång och helgrillat lamm i juni. Mer om Fjärdinge änge i Kulturbyggnader i socknens vård