Fåglar och Växter

Gothem bjuder på rikt fågel- och örtliv. Det finns en hel del som är ornitologiskt och botaniskt intressant till exempel i Naturreservat. Här följer beskrivningar av vad som kan upptäckas i några av fågel- och växtlokalerna.

I Skrift 1 finns ett kapitel: En guide till socknens orkidéer, sid 68 – 92 med fotografier och namn på orkidéer inom Gothem.