Botanik och orkidéer vid Byngnu

Bland Gothems många intressanta platser för vilda växter är Byngnu ett område som vi årligen besöker i midsommarmånaden sedan mer än 50 år tillbaka. En kanske okänd plats för många, men om man är intresserad av orkidéer är detta ett underbart besöksmål. Byngnu (se även om Byngnu i Fiskelägen) är en liten havsvik vid bilvägs ände längst ut på Gothemhammar. Här kan man parkera sin bil vid vägkanten och vandra söderut i våtmarkerna lämpligen med grova skor. Här hittar vi upp emot tjugotalet arter och former ur familjen orkidéer som Gotland är känt för. För att kunna se alla arter i full blom krävs det flera besök vid lite olika tidpunkter. Vi gör alltid ett första besök här i midsommarveckan eller strax innan.

Runt parkeringen vid vändplatsen finns rikligt med gulblommande stånds. Här ser vi också rönn, try och fläder i blom och någon oxel. För övrigt dominerar tall och marktäckande mattor av mjölon.  Då man följer traktorspåret söderut tvärs över den smala våtmarken just där havsviken går in hittar man snart ängsnycklar, vaxnycklar, blodnycklar och sumpnycklar tillsammans med gul klöverärt, majvivor och tätört. Här brukar man behöva vattentäta skor.  Då man kommer till den södra stranden av den lilla igenväxta havsviken finns fina växtplatser för den vita skogsliljan som börjat blomma här redan i början av juni. I slänten där marken stiger någon meter hittar vi också tvåblad, nästrot och blodrot. Ute i våtmarken finns rikligt med ag och andra halvgräs. Här finns också rikligt med blodtopp, en art som Linné beskrev från Gotland vid besöket 1741. Han besökte då även Gothem så det är botaniskt historisk mark vi vandrar på i vår socken. Letar man runt i området tidigt i maj-juni hittar man också S:t Persnycklar och lite senare johannesnycklar. Om man besöker samma plats en bit in i juli hittar man drivor av kärrknipprot, en liten men otroligt vacker orkidé. Den fuktiga stranden precis på Byngnus sydsida brukar också bjuda på honungsblomster. Nattviol och grönvit nattviol är också lätta att hitta i området.

Då man lämnar Byngnus södra strand till fots kan man följa den lilla traktorvägen som går precis i skarven mellan den låglänta marken som översvämmas av havet varje år, och strandvallen på västra sidan. Strandvallen är bitvis svårgenomtränglig av alla enbuskar, tallar och lövträd. Den är kanske hundra meter bred, och lättaste stället att ta sig igenom till fots västerut är ca 50 meter norr om grinden som fungerar som kreatursstängsel. Tar man sig in till fots här finner man en ”våtmark” med glest med tallar och en spännande flora. Här finns tidig- och senblommande brudsporrar, enstaka honungsblomster och oftast några flugblomster. Marken här är klart påverkad av stillastående vatten under vintern men är mycket lättgången nu under sommaren. Här känns det att man är långt från civilisationen, inga bilar, inget buller, inga åkrar, inga hus, och oftast inga människor. Bara havet hörs i bakgrunden! Här växter knappag, krissla och rödklint i stora mängder.

Går man tillbaka på den hundra meter igenväxta strandvallen, ner mot traktorvägen längs havet, hittar man på högsommaren lätt salepsrot och lite tidigare hyggliga bestånd av röd skogslilja. Nära den tidigare omnämnda grinden har vi hittat den mycket sällsynta hybriden mellan vit och röd skogslilja. Den fanns här redan 1966 och hittas fortfarande.  Skogsnycklar, som tidigare kallades jungfrumarienycklar finns här och var i området och känns lätt igen på de mörkfläckiga bladen. Strandvallen längs hela vägen ut på Gothemhammar är också i juli-augusti en växtplats för den vaniljdoftande purpurknipproten som är mycket vanlig i Gothem.

En orkidéart som har en känd och fin växtplats nära Byngnu är knärot. Arten blommar inte förrän i skarven juli/augusti och den är lätt att hitta. Man kör Hammarbovägen genom södra Åminne. Vid vändplatsen vid Bryggans fiskeläge (en strandbod) tar man sig 900 meter ut mot Gothemhammar. På höger sida om bilvägen sluttar marken mycket brant uppåt och här växer mycket gran, samt mossor på marken i halvskugga. I slänten och ända ner mot bilvägen finns rikligt av denna vitblommande orkidé. Här finns också pyrolaarter och mycket blåbär. Den blommande knäroten kan ofta ses från cykeln eller bilfönstret.

All mark mellan havet och traktorvägen mellan Byngnu och Botvaldevik översvämmas i princip varje vinter av Östersjöns stormar, och längs vägen ligger drivor av släke och växtrester. Strandängen utanför vägen bjuder på mängder av höskallra, gulmåra, vildmorot, ängsruta, vänderot, säv, arun, krissla, malört, gåsört och tall. Här finns massor att hitta och artbestämma för den botaniskt intresserade.

Om man vill undvika bilåkning kan man lätt cykla från Åminne ut till Byngnu och uppleva den vackra Gothemhammar. Man kan sedan ta sig vidare med cykel över Byngnus våtmark och fortsätta cyklandes längs stranden bort till Botvaldevik. Det finns ett par kreatursgrindar längs vägen här och de måste naturligtvis stängas ordentligt. Kreaturen brukar inte störa passerande cyklister och vandrare.

Om man är specialintresserad av just växtfamiljen orkidéer finns det några arter till att hitta i närområdet. Gotlandsnycklar har hittats nära Gothemsåns mynning. Skogsknipprot brukar finnas i strandskogen söder om Gothemsåns mynning. Adam och Eva finns rikligt i södra Gothem. Praktsporre finns nära Storsund (Se vidare Storsund i Natur). Alpnycklar finns på en lokal i Norrlanda intill landsvägen söder om Gothem. Luktsporre finns rikligt på Bälsarvret. Det är naturligtvis inte osannolikt att någon av de fyra sistnämnda arterna kan hittas i Byngnuområdet om man är uppmärksam!

Området mellan Åminne och Botvaldevik innehåller massor av botaniskt intressanta växter och här finns plats för Dej att upptäcka och artbestämma. Här påverkas marken av regn, torka, högvatten från havet med saltvatten, översvämningar och vinterns regnvatten, extremt höga pH-värden, bearbetning av havets vågor, marktäckning av släke och allt det vanliga med extrem torka, vårfroster och betning av gäss och kreatur. Alla dessa faktorer gör att många växter kan hitta sina specialnischer här, och just Du kan vara den som hittar en ny växtart för Gothem! Välkomna!

Sten Wikström, 2021