Fågelskådning Lina Myr

Lina Myr har varit känt länge för sitt fågelliv. Även om myren är utdikad sedan sjuttio år är Lina Myr fortfarande ett högintressant område att besöka om man vill se fågel på ett bekvämt sätt från bilen. (Se också Lina myr i Natur)

Från Gothem kör du vägen mot Vallstena (väg 624) och nästan fram till sockengränsen. Där går Blaikdalsvägen in till vänster. Den byggdes en tid före den stora utdikningen av myren för att bönderna skulle kunna färdas där. En träbro finns en bit in över tillflöden från kanaler som kommer från Vallstena. Vägen är väl underhållen och framkomlig med personbil större delen av året. Vid vägens ände finns en bra uppgrusad vändplats. Vägen finansieras av de privata markägarna så var försiktig så att vägen inte skadas.

Image

Mellan ån och åkervägen ligger den skog som är avsatt som reservat och som ägs av Naturskyddsföreningen. Här finns en bra parkeringsplats mellan de rödvita stolparna där man inte står i vägen om man vill lämna bilen.

Lina Myr är idag ett stort öppet jordbrukslandskap utan bebyggelse. Området är låglänt och ibland översvämmat. Hit lockas det öppna landskapets fåglar under hela året. De kan bekvämt ses från bilfönstret, och en vanlig handkikare är till god nytta. Under vintern ser vi ofta stora flockar med trastar, kråkor, kajor, duvor och måsar. På våren i början av mars väljer många flyttande fåglar att rasta här. Här ser vi vårens första sånglärkor, tofsvipor och starar i större antal, vårens budbärare. Grågäss och tranor dyker upp här till och från. Sångsvan är en sällsynt häckfågel på Gotland men under vinterhalvåret kan de ses i hundratal här ute i myren. De attraheras mycket av morotsodlingar som finns i området. En och annan stor fågel överlever inte vintern utan de blir föda åt både havsörn och kungsörn som vi ser regelbundet här vintertid.

För femtio år sedan var Lina Myr känt för att man kunde se spelande brushanar på vägen precis framför bilen. Den sällsynta rödspoven var också regelbunden här, Dessa två fågelarter är nu borta. Idag är Lina Myr känt för något som kallas nattlyssning. Under maj kommer mängder av spännande fågelarter in och bosätter sig på olika ställen i myrlandskapet. Många är små och skygga och svåra att se, men lätta att höra. Att lyssna på fåglars ljud är en specialitet för Lina Myr som drar till sig fågelintresserade människor från hela landet. Bästa tiden att lyssna på fågelljud är från sista veckan i maj till mitten av juni. Bäst utbyte får man en helt vindstilla kväll efter en solig dag, då temperaturen kan krypa ner mot noll grader.

Första stoppet kan göras vid träbron i norra delen på vägen. Kornknarrens välkända läte brukar höras redan här, och det finns tiotalet spelande fåglar här ute. I tvärkanalen under bron brukar tofsvipa, rödbena och skogssnäppa varna för vår ankomst. I fjärran hörs hela tiden sjungande näktergalar. Med lite tur kan man här höra den lilla gräshoppsångarens läte som låter som en gräshoppa.

Man kör vägen fortsatt söderut på lågt motorvarv, och med nervevade fönsterrutor. Här hör vi tidigare nämnda arter samt gök, rapphöna och fasan.  Stanna gärna längs vägen och lyssna!

Ett längre stopp kan göras vid reservatet som nu är en lövskog till vänster om vägen. Här kan man parkera med bil och husbil och övernatta utan att stå i vägen för lantbrukets maskiner. Tidigare på kvällen hörs här koltrast, näktergalar, lövsångare, bofink, trädgårdssångare, svarthätta, rödvingetrast, härmsångare och ibland en kärrsångare. Alla fågelarter brukar inte höras samtidigt så det är därför värt mödan att vara här länge och flera gånger. Då mörkret infaller och natthimlen ännu är lyser orange kan man ha turen att få höra en spelande vaktel i riktning mot Norrbys i Hörsne. Vanligare är däremot enkelbeckasinen vars gnäggande läte hörs hela tiden. Någon morkulla brukar också passera över huvudet var femte minut med sitt karakteristiska läte. Sällsynt hörs flodsångare här i myren, men oftast borta vi Gothemsåns huvudfåra dit man kan gå i reservatgränsen. Den är en släkting till gräshoppsångaren och har ett läte som en tuggande symaskin. Gräshoppsångaren kan höras var som helst längs vägen och reservatet och den låter som en gräshoppa. Vill man lyssna på nattskärrans spinnande läte kan man leta längs vägen mot Hörsne i myrens östra kant eller längs vägen ner till Storsund nära vattensågen.

Lina Myr är alltid en fågelupplevelse och kornknarrens närvaro är det som är mest påtagligt under försommaren. Efter midsommar tystnar de flesta sångfåglar utom den lilla gärdsmygen som kan höras här i reservaten långt fram på sommaren. Förvånas inte över att personbilar kör här ute mitt i försommarnatten med nersläckta ljus samtidigt som bönderna håller på med foderskörd. De är här för att uppleva den fantastiska fågelsången som Gothem kan bjuda på!

Sten Wikström, 2020