Fåglar vid Storsund

Storsund är den mest kända fågellokalen i Gothem. Det är en gotländsk myr – de öppna vattenytorna omges av stora områden där agen dominerar.  Den är värd ett besök året om, men självfallet ser du mest fåglar under våren och sommaren.

I Gothems centrum tar du av mot Hangre/Hangreby, sedan till vänster vid skylt mot Storsund. Följ den lilla grusvägen förbi den gamla sågen. På vänster sida finns en parkering och en informationsskylt.  Där börjar vandringen på spänger över myren till fågeltornet.  Gå gärna långsamt och tyst, det finns mycket att upptäcka utefter vägen. I början av vandringen, när du ser ut över myren, är det en god idé att hålla utkik efter lärkfalk. Kanske en trana sticker upp huvudet ur agen. Törnskatan brukar sitta och spana efter byte i toppen av någon torr liten martall.

När du så småningom kommer in i skogsbrynet gäller det att hålla både ögon och öron öppna. Här finns spillkråka, dubbeltrast, koltrast, rödvingetrast, kungsfågel, trädlärka, rödhake och gransångare. Vid resterna av den gamla kvarndammen är växtligheten på sommaren lik en djungel, och där kan du få en skymt av gärdsmygen. Många olika sångare hörs – håll öronen öppna!

Från fågeltornet ser du en stor del av Storsund. Under vår och sommar är det bara att njuta! Storsund härbärgerar en stor koloni av gråhäger, förmodligen ett 100-tal bon. 2005 kom den stora vita ägretthägern hit och häckade för första gången. Det var första häckningen av den arten i Sverige. Ägretthägrarna har fortsatt häcka och ökar i antal för varje år. Nu ses de på allt fler fågellokaler på Gotland. I Storsund häckar 5-6 par, och i slutet av sommaren när ungarna lämnar boet ser man många av dessa vackra, lysande vita fåglar spatsera omkring i det grunda vattnet. En exotisk syn som nu blivit en del av naturen här.  Det finns även hybrider (korsning) mellan ägretthäger och gråhäger.

Det är gott om änder ute på vattnet. Många gräsänder förstås, men den eleganta snatteranden är också talrik här. Skedanden med sin stora näbb ser rolig ut. Brunand, stjärtand och de små änderna: kricka och årta. Sångsvan brukar häcka här, liksom grågås. De argsinta sothönorna med sina fulsöta punkiga ungar är alltid roliga att iaktta.  Vattenrallarna skriker som stuckna grisar både dag och natt, men det är sällan de visar sig. En annan ”osynlig” fågel som du kan få höra här är kornknarr.

Det finns många måsfåglar ; skrattmås är den vanligaste. Men det går att öka på listan med dvärgmås, fisktärna, silvertärna, skräntärna, svarttärna och småtärna …

Brun kärrhök häckar här, havsörn ses ofta men också kungsörn. Duvhök och sparvhök, blå kärrhök ibland. I slutet av maj och början av juni är detta en av de bästa platserna på Gotland för aftonfalk.

Småfåglarna måste vi också ta med: sävsparv, järnsparv och den fina skäggmesen. Listan på sångare kan bli ganska lång, förutom de vanligaste kan du lyssna efter törnsångare, rörsångare, ärtsångare och kärrsångare.

Om du stannar kvar till solnedgången eller kommer hit kommer sent en försommarkväll kan du höra en fantastisk konsert med sångare, vattenrall, kornknarr, enkelbeckasin och småfläckig sumphöna. När du går tillbaka genom skogen kommer morkullan förbi med sitt knorrande, och om du går i skymningen från fågeltornet mot sågen och tillbaka mot parkeringen är det mycket sannolikt att du hör nattskärrornas märkliga läte.

På sensommaren minskar vattenspegeln. Det blir tystare. Stora flockar av starar rastar i vassen. Många vadare uppehåller sig i de grunda delarna innan de fortsätter flytten söderut. En del av dem har häckat i Storsund eller vid stränderna i närheten, andra kommer långt ifrån: Gluttsnäppa, grönbena, drillsnäppa, skogssnäppa, spovsnäppa, svartsnäppa, rödbena, brushane. Storspov, småspov. Skärfläcka. Hundratals tranor mellanlandar inför flyttningen mot söder.

Allteftersom hösten närmar sig försvinner de flesta fåglarna härifrån.

Vintertid är Storsund öde vad gäller fåglar, men det är värt att stanna en stund och spana vid den gamla sågen. Där i ån brukar strömstaren hålla till under vintern. När våren kommer försvinner den norrut, men då har redan de första vårfåglarna kommit tillbaka.

Mia Vävare, 2020