Fåglar vid agbod

Det vackra och välbevarade fiskeläget Agbod är en bra plats för fågelskådning alla årstider.

Agbod vinter 2016

Du kommer dit genom att ta av mot Storsunds naturreservat/Fågeltorn.  Fortsätt förbi Storsund tills vägen tar slut.

Ut mot havet från Agbod, vinter 2017

Agbodviken är en grund och stenig vik, som avgränsas mot resten av havet av ett rev. Vid horisonten ser man Östergarnsholm med de två fyrarna – om det är klart väder. Norr om fiskeläget ligger Kyrkbingegrund.  Det är svårt att komma ut dit, det krävs lågvatten och bra stövlar. Men från Agbod ser man utmärkt till Kyrkbingegrunds södra del. Den betade udden är en populär rastplats för gäss och vadare, och även en plats där havsörnen ofta sitter på en sten och har uppsikt över viken.

Fjärdi kallas viken av dem som fortfarande fiskar här.
Utsikt från Agbod över sundet mot Kyrkebingegrunn. Viken vid dess norra del är rik på fåglar.

På våren är det mycket flyttfåglar som passerar. De rastar gärna på strandängarna och i viken söder om fiskeläget. Många vadare, spovar, brushane och skärfläcka kan ses då. Jag brukar ofta se årets första sädesärla på något av bodtaken. 

Sommartid är det hägrar (gråhäger och ägretthäger) som dominerar, det ät en ständig trafik av dem mellan Agbod och hägerkolonin i Storsund. Snatterand, gravand och flera andra sjöfåglar håller till i viken.  Ett tips är att komma hit framåt kvällen, ljuset och kvällshimlen en sommarkväll är magiskt!

På hösten avlöser olika flyttfåglar varandra. Enorma flockar med tusentals vadare rastar i viken söder om fiskeläget. Det är också mycket gäss och andra sjöfåglar. Stora flockar av gäss (mest vitkindade) och sångsvan syns här ända in i november om vädret är milt.

Strax söder om Agbod går en fågelrik vik in. Där finns också rester av Bogrens länningar (Se Fiskelägen)

Och när vintern kommit och det är slut med flyttfågelsträcken brukar massor av sjöfåglar hålla till i den södra viken, där vattnet ofta är öppet även när isen lägger sig i resten av den grunda viken. Hundratals svanar och olika andfåglar samlas där. Spana efter salsksrake, det brukar löna sig!
Mängden sjöfågel drar till sig örn, vintertid är det nästan alltid en eller flera havsörnar där.

Agbod är alltid värt ett besök!

Mia Vävare, 2020