Växter vid Storsund

Det finns en rik flora med många arter vid Storsund. På våren rikligt med majvivor, vattenklöver, förstås kabbleka, men även kärrtörel, fjälltätört och sileshår längs spången i södra Sund. Kärrtöreln växer i avvattningsflödet från den gamla kvarndammen där (Se vidare Kyrkebinge såg och andra kvarnar och sågar). Pors, ag och agax. Den vita skogsliljan följer strax därpå. Tvåblad börjar komma upp liksom kärrlilja och sumpnycklar, vaxnycklar. I juli blommar kärrknipprot och purpurknipprot liksom praktsporre. Kärrull böljar vackert i vinden. Och senare kan du också hitta sumpgentania här vid Storsund.

Mycket mer finns att berätta om växtligheten vid Storsund.
Den som vill är välkommen att skriva mer utförligt! (Hör av dig till lolanderholm@gmail.com)