Gothem Suderbys

Det här reservatet är inte helt lätt att hitta. Du färdas från Gothems centrum/Körkrum söder ut mot Norrlanda (väg 146) och efter drygt 3½ kilometer går en skogsväg in till höger. Följ den cirka 400 meter och sväng åter av mot höger ytterligare drygt 400 meter och du är inne i reservatet. Det består av 28 hektar naturskog. Här har endast försiktigt skogsbruk bedrivits sedan länge. Det finns rikligt av mossor, lavar, svampar och örter.

3. Gothem Suderbys, 2007