Jusarve skog

När du lämnat Gothems centrum/Körkrum på väg söderut (väg146) kommer strax en väg in till höger. Skylten pekar mot Idrottsplats och Suderbys och vägen heter först Sorbykviar. Efter ett tag kommer du till en skarp krök åt höger och där ligger Jusarve-gårdarna. Vägen heter följdriktigt därmed fortsatt Jusarvekviar. In just här rakt till vänster färdas du nu en bit på en skogsväg. Där i skogen ligger reservatet cirka 40 hektar stort, med kalkbarrskog. Många av tallarna är mycket gamla. Här växer bland annat en värdefull flora av svampar och lavar.

Ingen vandringsled finns i reservatet, men du kan hitta en som följer längs med mot sydväst och det går bra att sedan leta sig vidare. Vägar och stigar finns.

2. Jusarve skog, 2002