Sojdmyr

Till höger om vägen från Gothem centrum/Körkrum och söderut mot Norrlanda (väg 146)  har ett naturreservat bildats på närmare 170 hektar, alltså större än Storsunds. Det börjar strax efter idrottsplatsen och sträcker sig nästa tre kilometer fram längs Norrlandavägen. Det är ett avlångt skogsområde med huvudsakligen kalkbarrskog men också senvuxen gran. Värdefull marksvampflora har hittats. Många sorter av lågörter liksom lavar och en svampflora med flera som är rödlistade. Här finns också örtrika rikkärr och vätar med intressanta växter.

Läs mer i Länsstyrelsens beslut, daterat 18-11-27 Dnr 511-2661-11             

4. Sojdmyr 2018