Sommarrapport

I april börjar sommaren kännas nära i Gothem. Fält av blåsippor och sedan vitsippor. Tranorna trumpeter. En och annan lärka drillar. Bläcku (tofsvipan) fladdrar över myrmarkerna och stararna anländer. Så börjar gullvivor och mandelblom liksom längs vägrenarna vildtulpaner. Adam och Eva blommar medan skärfläckan och ibland en spov letar mat i sjöfåglarnas myller längs strandkanterna. Maskrosorna lyser. Juni och göken gal och kanske landar jaugas (gravand) på lagårdstaket. Kornknarren hörs här och var på kvällarna och längs vägarna midsommarblomster, hundkäx och fibblor. Blåeld och gulresedan tar över, nyponblom, vitmåra, malva, blodnäva, pukvete och prästkragar. En rödhake sjunger i en grantopp och vallmon kommer, färgar fält liksom vägkanter röda ofta alltmer avbrutna av grönt lysande palsternacka. För att inte tala om cikorians himmelsfärg som blir det du börjar se allra mest tillsammans med vildmorot och väddklint. Sedan blir det åter mer gult längs vägarna. Det är renfanans tid.
Och mitt i detta har olika sorters orkidéer haft sin blomningscykel och fåglar häckat. Se mer nedan under fåglar och växter.