Om Sevärdheter

Här berättas om sevärdheter i Gothem socken under tre sorters rubriker:
Huvudrubrik, Mellanrubrik och Underrubrik.
Varje rubrik går att klicka på för att läsa endast det som du är intresserad av.

Huvudrubrikerna är:
– Gothem socken (Finns under Om Gothem)
– Natur
– Badställen
– Vandringsleder
– Fiskelägen
– Kulturbyggnader i socknens vård
– Medeltida byggnadsverk
– Fornlämningar

Det hänvisas ofta till de skrifter som finns utgivna om Gothem socken:

Gothem -en strandsocken  

2014 Skrift 1: Gothems natur, geografi och tidiga historia
2015 Skrift 2: Om kyrkan, frikyrkan och skola
2016 Skrift 3: Om föreningsliv, händelser och utveckling
2017 Skrift 4: Jordbruksbygd i förvandling
2018 Skrift 5: Fisket och livet vid kusten
2019 Skrift 6: En resa genom tid och rum
2020 Skrift 7: Gårdar, boställen och deras ägare

Texterna till Sevärdheter på denna sida har oftast skrivits 2020 av Lotta Landerholm. Det gör det möjligt att anmäla ytterligare information eller felaktigheter till lolanderholm@gmail.com.
När någon annan skrivit anges Namn och år.

Överenskommelse finns:
Att samråd alltid ska ske med Gothems Sockenförenings styrelse och texternas författare innan ändringar förs in i Sevärdheter på föreningens hemsida.

Vi har också ett GEMENSAMT PROJEKT för oss som bor eller vistas i Gothem socken:

                      HITTA VANDRINGSLEDER!

Här under Sevärdheter finns en början till att hitta vandringsleder, med några exempel. Målet är att hitta sådana som:

  • Går runt – alltså att man inte behöver gå tillbaka samma väg igen, mer än kortare sträckor. Eller kanske cykla runt.
  • Har så lite asfaltväg som möjligt (fast för cykelvägar kan det ju vara trevlig och passa smala cykeldäck).

Hör av dig till lolanderholm@gmail.com och berätta om dina vandringsleder, gärna med en beskrivning på en karta. Annars får vi se om vi kan hjälpas åt med karta.