Vandrings- och cykelleder i Gothem

Avsikten här är att berätta om sådana vandringsleder i Gothem socken där du så lite som möjligt behöver gå samma väg tillbaka som du tidigare gått + att gå så lite som möjligt på asfalt. Alla är rundvandringar, så det går att börja var du vill.

Men cykelleder finns också med rika möjligheter att cykla runt med eller utan asfalt. Också på skogsvägar. Och självklart går alla cykelvägar – särskilt de i skogen – även att vandra. Här kommer några exempel från mellersta Gothems östra del.
Du är varmt välkommen att fylla på med dina vandringsleder, till lolanderholm@gmail.com, eller direkt till sockenföreningen.

Se vidare Om sevärdheter i Gothem

Kvarnvandringar 1A + 1B – cirka 3-4 kilometer
Fiskeläge-vandringar 2A, 2B, 2C + 2D– cirka 4 – 8 kilometer
Skogsvägscyklingar till fiskelägen 3A + 3B – cirka 1 – 1½ mil
Cykelled 4 – Asfalt + skogsvägar – knappt 1 mil
Cykelled 5 – Asfalt + skogsvägar o fiskelägen – cirka 1½ mil, men kan lätt göras längre