Cykelled 4 – asfalt och skog med möjlighet till avstickare till fiskelägen – Cirka 1 mil

Kyrkan – Agbodväg (Se karta i Vadringsleder) – genom Trullbruten till Nors och tillbaka på Hangrebygate – Kyrkan.

Från kyrkan är du efter 2 km söderut framme vid avtagsvägen mot Naturreservatet Storsund. Du cyklar Agbodväg drygt 1 km då du passerar Kyrkebinge såg och efter ytterligare några hundra meter parkeringen till vandringsleden till fågeltornet vid Storsund.
Fortsätt cirka 100 meter och ta av till höger. (Cyklar du rakt fram kommer du till Agbod)

Väg t h in genom Trullbruten
Snart övergång t vägen genom Stora Hagen

Du färdas nu genom Trullbruten, ett skogsområde som nyligen avverkats men där många stamträd bevarats. På sommarnätter trivs nattskärran här, liksom kattugglan.
I början är vägen nyuppkörd på grund av avverkningen och ganska lättcyklad, men sedan, i den del som heter Stora Hagen, övergår den till att bli den gamla obrukade skogsväg den varit sedan länge. Efter drygt en km från Agbodväg kommer du ut på Nors Äutväg.

Skulle du nu cykla till vänster kommer du till gården Nors med ekologisk uppfödning av lamm och nöt, och med gårdsförsäljning (även av hemgjord glass). Men där tar cykelvägen slut, så kanske tar du Nors äutväg till höger, och fortsätter den till Hangrebygate.

Skulle du här ta till vänster kommer du efter 3 km ner till Hangrebod, ett fiskeläge som hade sin mest aktiva tid från slutet av 1930-talet och in på 1950-talet. Där nere finns informationstavlor, bänkar och bord liksom en grillplats.
Tar du till höger cyklar du längs Hangrebygate upp igen till infarten mot Naturreservatet och Agbodväg.