Fiskelägevandringar, ca 4 – 8 km

Se Karta i Vandringsleder

2A, cirka 7 – 8 km

Denna vandring – liksom Kvarnvandring – når fram till Storsund, men nu kommer vi till dess norra del med Spängar = de som ursprungligen funnits här vid Storsund. Det är enkelt att få till olika variationer som gör promenaden kortare, men då kommer du inte ned till fiskelägena Tangen och Medebys bodar (Se mer i Fiskelägen).

När du svängt av på Kvarnvägen mot Botvalde kommer snart en skarp sväng och strax därpå en skylt som pekar in till höger mot Spängar. Här börjar vandringen.
Efter en knapp kilometer passerar du en installation. Det är Lennart Andersson som byggde upp den från gamla vagnsdelar lämnade här.

Strax senare kommer du fram till en skylt som berättar att här börjar naturreservatet ( se även Storsund i Natur) 2020 ****

Just innan du är framme vid Spängar kommer ett sankt område och är det blött får du gå in till vänster *** en liten runda innan du går tillbaka på vägen igen och snart är framme vid Spängar över norra Sund (Se mer om Storsund i Natur). Den fanns med på kartor från slutet 1600-talet, men det vi vet i vår tid är att den fram till början av 1900-talet användes av dem som skulle ner till strandängarna och mjölka, eller till fiskeläget Tangen.

Du går nu genom ett område med vass och ag på sidorna och landar på andra sidan. En bit till är det sankt men där finns småbroar över. Det är sen det kan bli lite svårare. Stigen är inte lika upptrampad som förr, men en led finns utmärkt med blåa plastband. Vid tre rotvältor finns en stig utmärkt mot vänster – men den som är utmärkt snett in mot höger ska vara den gamla forna stigen. Du går i ostlig riktning och är efter cirka 300 meter framme vid en väg som går mellan Medebys bodar och Tangen (Se mer i Fiskelägen). ** Ta till höger.

Gå ungefär 700 meter och till vänster om dig öppnar sig en glänta som kan vara svårare att se i sommarens grönska. Där inne finns gamla äppelträd, och så skymtar havet. Sommartid är en stor metallgrind uppsatt. Går du genom kommer du till Tangens fiskeläge. OBS: har du öppnat en grind, så stäng den igen! Här betar djur.

Tangens fiskeläge där nu inga bodar finns kvar utan bara länningar (Se Fiskelägen).

Den sista boden flyttades från Tangen på 1950-talet ner till Agbod. Här är också en av de många små sandstränder som finns längs kustlinjen (Se Badställen), 2020
Nu följer du stranden upp till Medebys bodar, eller som de lokalt kallas, Mybbesbod. Botvaldevik syns norrut.

Begrunda den gamla flatäsken som har sin sista vila på strandängen.

Här vid Mybbesbod följer du vägen tillbaka norrut. Du passerar Medebys Ränne till höger om dig och kan se att den har ett fall en bit högre upp. Där fanns förr Medebys kvarn, men på sommaren är den numera ofta torrlagd. När du kommer fram till en vägkorsning * tar du snett upp mot höger. Efter cirka 20 meter går en liten stig snett in till vänster i skogen och fram till Kutboden. Där övernattade de som jagade säl fram till 1900-talets början (Se mer om Kutboden i Kulturbyggnader i Sockenföreningens vård).
Strax därpå går du över bron med utflödet från Storsund/Mybbes ränne. Hela denna ränne är uttorkad varma och torra somrar.

Det finns nu tre valmöjligheter och alla är inritade på kartan. Vill du, följer du vägen rakt fram upp till Kvarnvägen, tar till vänster och vandrar en liten bit på asfalt, så är du tillbaka på utgångspunkten. Det är cykelväg. Du kan annars ta in till vänster på en av stigarna tillbaka på Spängarvägen, Se karta i vandringsleder, samt nedan 2C och 2D.

Fiskelägevandringar – Olika alternativ 2B, 2C + 2D

Det finns sätt att göra vandringen kortare med åtminstone tre alternativ.

2B = Cirka 6 kilometer.
Du går som ovan fram till vägen**. Du har just kommit ur skogen och går nu till vänster och kommer till en vägkorsning. Du tar snett ner till höger och kommer till Medebys bodar, bara för att du vill se havet och ha en fikapaus. Sen går du tillbaka samma väg som i vandring 2A..
Vandringen blir cirka 2 kilometer kortare än när du också besöker Tangen.

2C = Du går som ovan fram till ***. I stället för att runda det på vår, vinter och höst sanka området går du här in till vänster på Stens stig och går genom storskogen fram till Mybbesvägen. En blå markering finns vid båda ändarna av stigen som är knappt 400 meter.

Stigen strax väster om Storsund genom Hinser naturreservat, 2020

2D = Du går som ovan fram till ****, och går ytterligare knappt 100 meter. In till vänster ser du början på en väg, som ibland mest blir en stig. Det är Åkes väg och den leder fram till Mybbesväg efter cirka 200 meter, precis där Länsstyrelsen satt upp en skylt för att markera naturreservat.

Alternativ 2C och 2D gör att du kan tvära över mellan Spängarvägen och Mybbesvägen även när du går de två längre sträckorna, och då slipper den sista biten av Mybbesvägen fram till Kvarnvägen som är ganska rak och tråkig. God tur!