Skogsvägscyklingar till fiskelägen, 3A +B, 1 – 1,5 mil

Kyrkan – Agbodväg – Mybbesbod eller Agbod – Kyrkan.

Se karta i Vandringsleder

Självklart går det lika bra att gå även på cykelvägarna, men de är också möjliga att cykla särskilt om du har breda däck. – Längs med vägarna bedrivs i vissa områden en aktiv skogsnäring och ibland kan hjulspår och utfyllnad med sten i gropar vara en utmaning. Många olika alternativa vägar kan väljas, och här följer alternativ.

Vackra skogsvägar alla årstider

OBS: Viktigt är att djur går och betar på strandängarna. Varje öppnad grind måste stängas ordentligt!

Börja från Hangrebygate där Agbodväg leder in mot Naturreservatet Storsund. Cykla förbi Kyrkebingesåg samt parkeringen som inleder södra spången längs Storsund. Några hundra meter till och du är vid det som kallas för Bernhards sågbacke. Här sågade Bernhard Nilsson vid Stora Gajrvide i mitten av 1900-talet. Fortsätter du kommer du förbi Lillsund, men du ska ta av dessförinnan! Skogsvägen heter Sundsmille och vägen är markerad med ett rött band.

Här går Sundsmille in

Nu cyklar du mellan Storsund och Lillsund. Bitvis är skogen kämpahög och bitvis är vägen rätt svår att styra på. Efter cirka 1½ kilometer är du framme vid en lite större skogsväg. Det är den som går mellan Mybbesbod och Tangen respektive Agbodväg.

Här uppstår möjligheter!

Till vänster i bild kommer Sundsmille ner till vägen mellan Mybbesbod och Agbodväg

3A Cyklar du här åt vänster kommer du så småningom fram till vägen som leder till och från Mybbesbod. Svänger du efter drygt en halv km snett till höger kommer du till havet och Mybbesbod (Se Fiskelägen). På tillbakavägen från Mybbesbod passerar du vägen som du förut kom ifrån, och svänger här snett till höger. Strax cyklar du nu förbi en stig till vänster som går in mot Kutboden. (se Kutboden). Besök den gärna, men fortsätt sedan över Mybbes ränne, som utgör utloppet från Storsund mot havet. Sedan är det bara att fortsätta vägen fram tills du är på Kvarnvägen och kan återgå till där du började.

3B Cyklar du till höger, när du kommer ut från Sundsmille, kommer du efter en ½ kilometer till Tangens fiskeläge (Se vidare Fiskelägen). Där finns en grind att öppna, och att stänga.

Grinden in till Tangens fiskeläge och beteshage


Fortsätter du sedan vägen kommer du efter cirka 2 km till Agbodväg.

Efter cirka ½ kilometer svänger vägen kraftigt. In mot sjön åt öster går då en väg. Tar du en avstickare ner där kommer du fram till en möjlig övergång till Kyrkebingegrunn. Dit går inte att cykla och oftast behöver du stövlar för att gå över. En stätta finns för att passera staketet. Här är en fin lokal för att se på fåglar (Se vidare i Natur om Fåglar och Växter. Det mesta som där skrivs om fåglar vid Agbod finns också här).

Vägen svänger åt höger, och till vänster går en väg som leder till sundet ut till norra Kyrkebingegrunn

Tillbaka igen och mot Agbodväg. När du kommer fram dit ligger Agbod några hundra meter ner till vänster (Se Fiskelägen). Svänger du höger så följer du åter Agbodvägen cirka 3 kilometer upp till infarten från Hangrebygate mot Storsund.