Renoverade minigolfbanor

Nu är alla banorna på golfbanan vid Vitviken renoverade. 7 renoverades i fjol och nu harOlav Lindahl färdigställt de resterande 5. Till sin hjälp i år har han haft Jim Wahlgren, Arne Gahnström och Sten Liljegren. Välkomna att spela golf vid Vitviken.