Palissaden på Gothemhammar

Palissaden på Gothemhammar – Se kartan i Fornlämningar:

Här ansågs förut ligga en fornborg från järnåldern. (Se också Gothemhammar i Natur och i Fåglar och Växter)

När du kommit till vändplatsen på vägen ut till Hammaren finns en skylt som pekar rakt mot sydost och där, 500 meter upp på grusåsen finns resterna av detta byggnadsverk. Det har gått tvärs över den yttre udden på det som tidigare var en stor ö vid viken som havet hade här långt in i socknen för cirka 3 500 år sedan.

Här gick Linaviken in i landet och fortsatte i ett sjö- och åsystem som kunde leda ända fram till mitten och kanske västra delar av ön. Sedan ombildades viken till Lina myr. Ännu mycket senare finns bara Gothemån kvar. Nya utgrävningar har gjorts i södra delen av vallen. Det var då man insåg att byggnationen härstammar från bronsåldern, från 900 – 800 f.Kr. Den är 500 meter lång, alltså lika lång som denna landbit var då mellan vattnet i norr och i söder. Här nedan kartor ur artikeln i Fornvännen 113, 2018:

Rester har hittats här från husdjur som get/får, svin och nöt. Grävningarna har utmynnat i tolkningen att här funnits en palissad, alltså ett pålverk, och att platsen framförallt användes för sjöfart (kanske byttes större havsgående båtar mot mindre som kunde färdas in mot land) samt handelsutbyte. Här tros dyra bronsföremål ha bytts mot annat vid eller innanför någon av de tre portar man förstått har funnits. Två depåer med importerade bronsföremål har hittats längre in vid landets dåvarande stränder.

På båda sidorna av den då breda viken, där nu bara Gothemån återstår, finns också många rester av gravplatser, storhögar för hövdingar och skeppssättningar för andra.

Ställ dig där på vallen, fundamentet till palissaden. Föreställ dig att du ser havet på båda sidorna, såsom det var för flera tusen år sedan. Framför dig väggen av pålar. – Det bankar på porten! – Ta emot den sjöfarare som vill byta dina handelsvaror av till exempel skinn eller trä, kanske tjära och kalk eller hantverk mot bronsföremål eller andra varor från öst och syd.

Vallen, här mot norr, 2020

Kartor här liksom det mesta andra kommer från Gothemshammar – A Late Bronze Age coastal rampart on Gotland från 2018 i Fornvännen 113
För mer ingående information läs Stenvallen i Gothemshammar. Rapport från arkeologisk undersökning 2009. Rapporten är författad av Paul Wallin m.fl, vid Högskolan på Gotland och utgiven av Länsstyrelsen 2011.
Se vidare: I Tjelvars fotspår, www.Tjelvargotland.se – dels aktiviteter och dels fallstudieområden.